สอนทักษะ The Pro-Flow

The Pro-Flow

ขั้นตอนการฝึก The Pro-Flow

1.ครึงบอลด้วยเท้าข้างที่ถนัดของตัวเอง เข้าด้านในพร้อมกับปล่อยบอลให้ไหล ด้วยน้ำหนักพอประมาณ

2.ใช้เท้าอีกข้างนึง หลอกจะปาดบอล แต่ไม่ปาดพร้อมกับอ้อมลูกบอล

3.จากนั้นให้เอาเท้าข้างที่ปาดบอลมานั้น ไปล็อคบอลเอาไว้ พร้อมกับพลิกตัวไปข้างหลัง

4.จากนั้นดึงบอลไปด้านหลังอีกครั้ง เพื่อเล่นต่อ ( ท่านี้จะสำเร็จในลักษณะ 270 องศา ) สามารถพลิกหนีคู่ต่อสู้ได้